Thụy Điển tái triển khai quân lên đảo tiền tiêu

    Nguyễn Tiến (Theo AFP) Nguồn: https://vnexpress.net/the-gioi/thuy-dien-tai-trien-khai-quan-len-dao-tien-tieu-3910782.html/p>

Thụy Điển tái triển khai quân lên đảo tiền tiêu đối phó Nga

 
 

Nguyễn Tiến (Theo AFP)

Nguồn: https://vnexpress.net/the-gioi/thuy-dien-tai-trien-khai-quan-len-dao-tien-tieu-3910782.html/p>